Znáte lepší způsob, jak trávit čas, než s těmi nejbližšími?

„Multižánrové rodinné odpoledne pro mamku, taťku, děti i babičku s dědou!“

Půldenní akce pod záštitou MOb Ostrava – Jih je připravována místním Křesťanským společenstvím ve spolupráci s oddílem Royal Rangers, pobočkou Střediska volného času v Zálomu a Knihovnou města Ostravy.

Můžeme se těšit na program pro celou rodinu, který nabídne zábavu, poučení i atrakce pro děti. Nejen skákací hrad, ale také přednášky, debaty na rodinná témata, prostor i čas pro meditaci, i večerní koncert. Součástí programu bude i prezentace aktivit dětských a mládežnických organizací, sídlících v Zálomu. Vstup volný, občerstvení i nápoje k zakoupení v areálu.

CO VŠE MÁME PŘIPRAVENO?

Porubští Trubači

14:00

Vystoupení souboru žesťových nástrojů působící při ZUŠ Ostrava Poruba pod vedením Pavla Zatloukala a Michala Zrzavého.

více zde…

Pěvecký sbor IDARED

19:00

Ženský pěvecký sbor z Jablunkova pojmenovaný po odrůdě jablek. Sbormistryně Ivana Funioková založila tento sbor v roce 2021. Soubor se zaměřuje na populární písně a gospel.

více zde…

Smokeman Show

15:00 & 17:00

Smokeman se narodil na zkušebně Výzkumného energetického centra v 5:52, 26. června někdy v sedmdesátých letech minulého století. Jeho životním posláním je zmenšovat kouř z našich komínů a napomáhat k čistotě ovzduší. Edukativní show je určena jak pro děti tak i dospělé a nabízí řadu zajímavostí. Cílem show je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti. 

Veřejnost se může seznámit s tím, jak si doma sami můžeme stanovit s jakou účinnosti provozujeme svá spalovací zařízení, dále co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z našich komínů. Pro děti máme připravenou řadu zajímavých úkolů. Například děti se samy mohou zúčastnit měření a zjistit kolikrát horší je spalování odpadů oproti spalování suchého dřeva. Dále si děti mohou zkusit měření teploty plamene pomocí termočlánku nebo termokamery.

více zde..

Přednáška "Budeme žít do 120?"

17:00

Přednáška o zdravém životním stylu docenta lékařské fakulty Ostravské univerzity Marka Bužgy.

Příběh Bible Kralické

16:00 & 18:00

Bible kralická byla po několik staletí hotovou společenskou revolucí a její čtení bylo projevem pochopení biblického poselství. O příbězích jednotlivých knih povypráví sběratel “kraliček” a mimo jiné také vydavatel Studijního překladu Miloše Pavlíka Honza Talafant.

více zde..

Tábor ve městě

Tábor nemusí být vždy postaven jen v přírodě, daleko za městem. Malou ukázku tábora ve městě s polní kuchyní, táborovým ohněm, ale i lukostřelbou přinese místní 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava. Je to organizace založená v USA v roce 1962 a působící na všech kontinentech ve více než 90 státech. V ČR působíme od roku 1992. Scházíme se zpravidla během školního roku na společných schůzkách, kde sportujeme, hrajeme hry, učíme se nové věci a dovednosti, vyrábíme různé předměty a povídáme si o Bohu. Také pořádáme zajímavé výlety, víkendové výpravy, zimní pobyty, a letní tábory.

více zde…

Knihovna na Zálomu

Nová pobočka Knihovny města Ostravy zahájí svůj provoz 2. 6. 2022

Po dobu akce budou pro malé i velké účastníky připraveny zábavné kvízy a hádanky, tvůrčí dílnička a kolo štěstí. Kromě drobných odměn je možno vyhrát roční registraci do knihovny zdarma.

více zde..

Mental Café

Hlavním cílem kávového sociálního podniku Mental Café je setkávání veřejnosti s osobami s postižením v rolích baristů na běžných místech a v běžných životních situacích a bourání předsudků s tím spojených. 

Každý rok začleňujeme okolo 15-ti osob s neobvyklým smýšlením na pozicích netradičních baristů, ať už při provozu kavárenských vozíků (tzv. coffee – biků) nebo v našich kamenných tréninkových kavárnách.

více zde…

Skákací hrad

Dětský skákací hrad k dispozici po celou dobu akce zdarma. Děkujeme Diakonii CB Hrádek za zapůjčení.

Středisko volného času Zábřeh

Středisko volného času je samostatnou příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou pro volný čas dětí, mládeže i dospělých v městské části Ostrava – Jih. Nabízíme Vám širokou škálu zájmového vzdělávání v kroužcích, kurzech, klubech, příležitostných akcích, bohatou prázdninovou činnost, spontánní aktivity, soutěže a výukové programy. 

Připravili jsme si pro Vás: Florbalovou arénu a střelbu na bránu, Nerf arénu pro malé i velké nebo Kriketovou dráhu pro nejmenší

více zde…

Duchovní první pomoc

Možná zvláštní název…. Proč duchovní první pomoc?

Jde o to, že většinou žijeme v hrozném spěchu a nestíháme se zastavit. Přitom je tu Někdo, kdo by s námi rád mluvil. Někdo, komu záleží nejenom na našem tělesném zdraví, ale i na tom duševním a duchovním. Někdo, kdo nás zná a o kom se píše v Knize knih toto: “On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, …” (Bible, kniha Kazatel 3:11).

Jsme připraveni se s Vámi modlit, třeba za uzdravení, za něco, co Vás trápí, nebo si s Vámi o Něm povídat. Chceme však i společně s Vámi naslouchat tomu, co On chce říct Vám. Což může být příležitost, jak zakusit tu věčnost, po které každý podvědomě toužíme. Ale toto už chce možná odvahu.

Meditační místnost

Potřebuješ se zastavit, potřebuješ na chvíli změnit přemýšlení…pak je tu místnost právě pro tebe. Věříme, že Bůh mluví nejen slovy, ale i obrazy a hudbou. Místnost, kde se setkáš s tímto vším…

KDE NÁS NAJDETE?

ORGANIZÁTOŘI A SPONZOŘI

KDO ZA TÍM VŠÍM STOJÍ?

Marek Bužga

Hlavní organizátor
marek.buzga@kaes.cz

Pavel Kolegar

pastor KS Ostrava
pavel.kolegar@kaes.cz

Petr Bužga

Technické zabezpečení
petr.buzga@kaes.cz

David Floryk

Copywriter

Radka Bužgová

Fundraising

Ester Kolegarová

A mnoho dalších....děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu